Albu Laste Mängutuba

Asume peaaegu et Eestimaa keskel, ehk Järvamaal, ehk teisiti ka Kõrvemaal. Täpsemalt Albu vallas, Albu külas. Maakonna keskusesse, Paidesse, on meilt 33 km. Oleme omale kena pesakese leidnud Albu rahvamaja vasakpoolses tiivas. Albu Laste Mängutuba on asutatud Albu Vallavolikogu 01.juuli 1998.a. otsusega (sellel päeval tähistab lasteaed oma sünnipäeva). Mängutuba avati 31. augustil 1998.a. Oleme püüdnud luua lastele turvalise ja sõbraliku koha, kuhu on alati hea tulla. Teeme kõik selleks, et meie majast saadud alusharidus oleks konkurentsivõimeline teiste samalaadsete asutustega. 2010.aastal läbis lasteaed põhjalikku uuenduskuuri, kui remonditi ruumid ning soetati uut sisustust. Lasteaias on kohti kuni 30 lapsele.

 

Meie aadress on:
Albu küla, Albu vald 73402, Järvamaa
Telefon: 38 37 799 Marge Mikson

Reg nr 75004441.

Mängutuba on avatud: E-R kell 7.00 – 18.00 (kinnitatud Albu VV 26.03.2013. a korraldusega nr 42)

Juhataja vastuvõtuajad on: E 8.30 – 10.00, N 8.30 – 10.00

Laste vastuvõtu ja väljaarvamise kord

Loe edasi Mängutoa tingimustest.

* Mängutuppa võetakse 2 – 7-aastaseid lapsi. Avatud on kaks liitrühma. Rühma suurus on kuni 18 last.
* Lapsevanem võib soovi korral kasutada poolepäevahoidu (kuni lõunani) või saata last kindlatel päevadel mängutuppa.
* Kui laps ei tule mängutuppa haiguse, puhkuse või mõnel muul põhjusel, tuleb teatada sellest eelmisel päeval.
* Kohamaks on 15,98 eurot kuus, mis tuleb tasuda iga kuu 14.-ndaks kuupäevaks. Kahe või enama lapse puhul on kohamaks 12,78 eurot kuus.
* Maksimaalne toidupäev on 1,73* eurot ja toitlustustasu võib muutuda toiduainete hindade tõusu tõttu, kuid mitte üle vabariigis lasteasutustele kehtestatust. Toiduraha tuleb eelneva kuu eest ära maksta 14.-nda kuupäevani. Maksetähtaegadest tuleb kinni pidada.
* Laste riietus meie majas on tervislik, eakohane, mugav ja puhas. Jalanõud on mugavad ja kindlalt jalas.
* Võimlemistundides on lastel dressipüksid ja puuvillane sportsärk.
* Õues viibimiseks on liikumist võimaldav jope, kombinesoon (vastavalt võimalustele) ja taskus taskurätik.
* Külmal aastaajal on lastel soojad jalanõud ja soojad kindad (vähemalt 2 paari) ja vajadusel vahetusriided (kui on märg).
* Igal lapsel on isiklik kamm ja taskurätik (soovitavalt nimega).
* Last arendavad tegevused toimuvad tunni- ja päevaplaani alusel.
* Päeva toidumenüü on üleval üldstendil.
* Vanematel on võimalus osaleda kasvatus- ja õppetöös lahtiste uste päevadel ja eelnevalt õpetajatega kokku leppides.
* Oodatud on kõik ettepanekud lastevanemate soovist abistada rühma kasvatustöö läbiviimisel.
* Kõik arusaamatused rühmas lahendab rühma õpetaja koos lapsevanemaga.
* Igas rühmas on lapse isiklik arengukaart, mida õpetaja koos lapsevanemaga individuaalselt analüüsib kord aastas.

Meeldivat koostööd soovides direktor Marge Mikson.

 

Albu Laste Mängutoa hoolekogu koosseis:

1) Anita Homin            I rühma vanemate esindaja;

2) Andres Liidlein        II rühma vanemate esindaja;

3) Irina Poddubnaja     pedagoogilise nõukogu esindaja

4) Anne Roos              Albu Vallavalitsuse esindaja.

Kinnitatud Albu Vallavalitsuse 6. oktoobri 2015.a. korraldusega nr 246

 

*Toidukulu päevamaksumus:

– hommikusöök   0,40 eurot
– õhtuoode         0,40 eurot
– lõuna               1,45 eurot (lapsevanemale tasuta)