Rahvastik

Rahvastikuregistri andmete põhjal on Albu valla elanike arv seisuga 01.01.2015 külade kaupa järgmine:

Küla nimi Mehi Naisi Kokku Muutus võrreldes 01.01.2014
Ageri 14 24 38 -2
Ahula 143 145 288 -6
Albu 163 145 308 -3
Järva-Madise 41 44 85 -4
Kaalepi 108 91 199 -7
Lehtmetsa 20 22 42 -3
Mõnuvere 4 4 8 -1
Mägede 9 5 14 0
Neitla 3 2 5 -2
Orgmetsa 35 27 62 +2
Peedu 32 26 58 -8
Pullevere 16 16 32 +5
Seidla 22 18 40 +1
Soosalu 11 6 17 +1
Sugalepa 5 1 6 0
Vetepere 18 7 25 -2
Albu vald 5 2 7 +6
Kokku 649 585 1234 -23