Eelnõud

Järva Vallavolikogu istung toimub 16. novembril 2017 algusega kl 14.00 Ambla kultuurimajas (Järvamaa, Järva vald, Ambla alevik, Pikk 15).

Päevakorra projekt:

  1. Järva Vallavolikogu alatiste komisjonide liikmete kinnitamine. Ettekandjad: alatiste komisjonide esimehed.
  2. Järva Vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine. Ettekandja: Rait Pihelgas, vallavanem.
  3. Järva Vallavalitsuse palgalistele valitsusliikmetele töötasu ja hüvitise määramine. Ettekandja: Rait Pihelgas, vallavanem.
  4. Järva Vallavalitsuse palgaliste valitsusliikmete ametisse nimetamine ja valitsuse liikmete kinnitamine. Ettekandja: Rait Pihelgas, vallavanem.

Jüri Ellram

Järva Vallavolikogu esimees