Jäätmehooldus

 

Jäätmehooldust Albu valla haldusterritooriumil reguleerib alates 01. septembrist 2008.a. jäätmeseaduse § 71 alusel Albu Vallavolikogus 24. juulil 2008.a. määrusena nr 14 kehtestatud Albu valla jäätmehoolduseeskiri.

Albu valla jäätmehoolduse arendamiseks kehtestas Albu Vallavolikogu oma 27. märtsi 2008.a. määrusega nr 7 Albu valla jäätmekava.

OLMEJÄÄTMETE VEDAJAD ALBU VALLAS – Albu vallas ei toimu korraldatud olmejäätmete vedu. Iga jäätmetekitaja peab ise vedaja leidma ja temaga lepingu sõlmima. Hetkel veab valla piires olmejäätmeid kaks vedajat;
AS Ragn-Sells, tel. 15155, info@ragnsells.ee
AS Eesti Keskkonnateenused, tel. 1919, info@keskkonnateenused.ee

KOLLASED PAKENDIKONTEINERID – Järva-Madise bussipeatus, Kaalepi Sakke poe juures, Albu Sakke poe juures ja Albu maja nr 8 juures, Ahula prügikonteinerite kõrval, Orgmetsa vana teeristi juures, Mägede külas Valgehobusemäe suusakeskuse parklas.

SINISED PABERI- JA PAPIKONTEINERID – Ahula prügikonteinerite kõrval, Albu maja nr 8 juures, Kaalepi prügikonteineri kõrval.

Konteinerite asukohad Googli kaardil

 

Täiendav info: Kuldar Tammik, kuldar@albu.ee, tel 382 0500