Riigihanked

1. Riigihanked alates 30 000 eurost (käibemaksuta) ehitustööde ja 10 000 eurost (käibemaksuta) asjade ja teenuste hankelepingute korral avalikustatakse riigihangete registris.
2. Hankeid alates summast 3195 eurot (käibemaksuta), mida ei avalikustata riigihangete registris, korraldab Albu Vallavalitsus.
3. Asja ostmise, teenuse või ehitustöö tellimise (vallavara omandamise) maksumusega alla 3195 euro (käibemaksuta) otsustab vallavanem või vallavalitsuse hallatava asutuse juht, eelarveliste vahendite piires.

Hangetega tegeleb abivallavanem Taemar Pai. Täpsem info taemar@albu.ee