Teabenõude esitamine

Teabenõude täitmine on üks avaliku teabe seaduses sätestatud viis teabele juurdepääsu võimaldamiseks.

Teabe nõudmiseks võib Albu Vallavalitsuse (teabevaldaja) poole pöörduda suuliselt või kirjalikult. Suuliselt saab tebanõude esitada vahetult valla kantseleisse, kus see protokollitakse või telefoni teel (382 0500), mil see samuti protokollitakse. Kirjalikult võib teabenõude esitada posti teel aadressile Albu Vallavalitsus Järva-Madise küla Albu vald 73409 või e-postile albu.vald@albu.ee.

Teabenõudes tuleb suuliselt või kirjalikult esitada järgmised andmed:
1) teabenõudja ees- ja perekonnanimi;
2) asutuse või juriidilise isiku nimel esitatava teabenõude puhul juriidilise isiku nimi või asutuse nimetus;
3) teabenõudja sideandmed (posti- või elektronpostiaadress või faksi- või telefoninumber), mille kaudu teabevaldaja saaks teabe väljastada või teabenõudjaga ühendust võtta;
4) taotletava teabe sisu või dokumendi liik, nimetus ja sisu või teabenõudjale teada olevad dokumendirekvisiidid;
5) taotletav teabenõude täitmise viis.

Teabenõue täidetakse viivituseta, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul.