Kommunaalteenuste hinnad

Albu Vallavalitsus kooskõlastas 20. oktoobri 2015.a korraldusega nr 251 Vallaasutuse „Teenus“ uued vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinnad.
21. oktoobril 2015.a kehtestas Vallaasutuse “Teenus” juhataja oma käskkirjaga järgmised vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinnad:

Teenuse nimetus Hind Abonenttasu
Seidla-Kaalepi, Ahula, Albu ühisveevärgi vesi 1,60 EUR/m³ 0,70 EUR/kuus
Ahula, Kaalepi, Albu (Männi), ühiskanalisatsiooni heitvee ärajuhtimine 2,30 EUR/m³ 0,70 EUR/kuus
Kogumiskaevudest kogutud heitvee vastuvõtmine 1,50 EUR/m³

Hinnad kehtivad alates 1. detsembrist 2015.a.

 

Kuni 30. november 2015 kehtivad Albu Vallavalitsuse 21. novembri 2012.a korraldusega nr 261 kooskõlastatud ning Vallaasutuse “Teenus” juhataja 23. novembri 2012.a käskkirjaga kehtestatud järgmised vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinnad:

Teenuse nimetus Hind Abonenttasu
Seidla, Ahula, Albu ühisveevärgi vesi 1,30 EUR/m³ 0,70 EUR/m³
Kaalepis ostetav vesi 1,30 EUR/m³ 0,70 EUR/m³
Ahula, Kaalepi, Albu (Männi), Ojaküla ühiskanalisatsiooni heitvee ärajuhtimine 1,80 EUR/m³ 0,70 EUR/m³
Kogumiskaevudest kogutud heitvee vastuvõtmine 1,40 EUR/m³  –

 

Albu VA „Teenus” juhataja
Kuldar Tammik