Kasulikud lingid

Kohaliku omavalitsuse õiguslikud alused – http://www.siseministeerium.ee/5946

Riigi Teataja – http://www.riigiteataja.ee/

Riigiportaal – http://www.eesti.ee/est

Järvamaa infoportaal – http://www.jarva.ee/

Külauudised (Albu vald) – http://www.kylauudis.ee/category/jarvamaa/albu-vald/ UUS!

Järva Maavalitsus – http://www.jarvamv.ee/

Eesti Maaomavalitsuste Liit – http://www.emovl.ee/

Riigikogu – http://www.riigikogu.ee/

Vabariigi President – http://www.president.ee/et/

Õiguskantsler – http://www.oiguskantsler.ee/

Eesti Vabariigi Riigikohus – http://www.nc.ee/

Kohtud – http://www.kohus.ee/

Abi juriidilistes küsimustes – http://www.juristaitab.ee/

Elektrooniline kohtute menetlussüsteem “E-toimik” – http://www.e-toimik.ee/

Õigusaktide eelnõud – http://eelnoud.valitsus.ee

Ülevaade Riigikogu ja Vabariigi Valitsuse poolt heaks kiidetud strateegilistest dokumentidest – http://www.valitsus.ee/?id=5226

Ametlikud teadaanded – http://www.ametlikudteadaanded.ee/

Maksu- ja Tolliamet – http://www.emta.ee/

—- Päring käibemaksukohustuslase kohta – https://apps.emta.ee/e-service/doc/a0003.xsql

—- Päring maksuvõlgnevuse kohta – https://apps.emta.ee/e-service/doc/i0301.xsql

Politsei- ja piirivalveamet – http://www.politsei.ee/

Tarbijakaitseamet – http://www.tarbijakaitseamet.ee/

Tarbijakaitseamet Facebookis http://www.facebook.com/Tarbijakaitseamet

Sotsiaalkindlustusamet – http://www.ensib.ee/ Infotelefon: 16106

Tööinspektsioon – http://www.ti.ee/

Digiallkirja kontrollimine – https://digidoccheck.sk.ee/

ID-kaardi kasutamise koolitushttp://koolitus.id.ee/ , http://www.olekaasas.ee/veebikoolitus/

Dokumentide digiallkirjastamine turvalises veebikeskkonnas – https://digidoc.sk.ee 

Harta “Igaühe õigused e-riigis” – http://www.riso.ee/et/files/hartaraamat_0.pdf

Päring äriregistrist – https://ariregister.rik.ee/lihtparing.py

Äriregistri ettevõtjaportaal – https://ettevotjaportaal.rik.ee/  NB! autentimine ID-kaardi või pangalingi abil

Päring isiku kuuluvuse kohta erakondadesse – https://ariregister.rik.ee/erakonnad.py/search

Euroopa Liidu portaal – http://europa.eu/index_et.htm

EL struktuurfondide toetused valdkondade kaupa (inglise keeles) – http://www.struktuurifondid.ee/index.php?id=11551

Uue töölepingu seaduse käsiraamathttp://www.sm.ee/fileadmin/meedia/Dokumendid/Toovaldkond/TLS_kasiraamat_2010.pdf

Lepingunäidised – http://portaal.ell.ee/index.aw/section=4116

Digiteeritud Eesti ajalehed aastatest 1821-1944 – http://dea.nlib.ee/

Vabariigi Valimiskomisjon – http://www.vvk.ee/

Rahvusarhiiv – http://www.ra.ee/

Ohvriabi – http://www.ohvriabi.ee/ Informatsioon õnnetuse või kuriteo ohvritele

Patsiendiportaal – http://www.digilugu.ee NB! sisenemine ID-kaardiga

Meditsiiniportaal – http://www.arst.ee/

Terviseportaalid – http://www.kliinik.ee/, http://www.inimene.ee/

Tervishoiutöötajate register – http://w2.terviseamet.ee/mveeb/index.php

Swedbank – https://www.swedbank.ee/

SEB – http://www.seb.ee/index.php

Ilmategija internetis – http://www.ilm.ee/

DELFI kaart – http://otsing.delfi.ee/m.php

Maa-ameti kaart – http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis

Kohanimeregister – http://xgis.maaamet.ee/knravalik/

Palga ja maksude kalkulaator – http://palk.crew.ee/

Google translator (tõlk, ka eesti keeles) – http://translate.google.com/