Albu Valla Rahvamajad

Albu Valla Rahvamajad on Albu Vallavalitsuse hallatav asutus, mis tegutseb kahes hoones: Albu rahvamajas ja Ahula rahvamajas.

Albu Valla Rahvamajade põhimäärus

Asutuse juhataja on Malle Lomp, e-post mallel@albu.ee, telefon Albus 3850794 ja Ahulas 3832326, mobiiltelefon 5096797.

 

Teenustasud

 

Tasulise teenuse nimetus
Ahula hoone
Albu hoone
Suure saali kasutamine (ööpäev)
Valla elanikele 32 eurot
Valla elanikele 45 eurot
Teistele 64 eurot
Teistele 96 eurot
Suure saali kasutamine (tund)
10 eurot
13 eurot
Fuajee kasutamine (tund)
6 eurot
Peiede pidamine (kord)
Valla elanikele 19 eurot
Valla elanikele 19 eurot
Teistele 32 eurot
Teistele 32 eurot
Ühekordne spordisaali, jõusaali või duširuumi kasutamine
1,5 eurot
2 eurot
Spordisaali, jõusaali või duširuumi kasutamine (kuutasu)
3 eurot
6 eurot
Kuupilet (sõltumata teenuste arvust)
3 eurot
6 eurot
Kuupilet õpilasele (sõltumata teenuste arvust)
1,5 eurot
3 eurot
Lisatasu duširuumide kasutamise eest spordiürituste korral
5 eurot
6 eurot

 

Vallavalitsuse hallatavate asutuste korraldatavate ürituste puhul tasu ei võeta.
Eelkooliealised lapsed ja rahvamaja taidlusringides osalejad on teenustasu maksmisest vabastatud.
Albu vallas tegutsevate mittetulundusühingute, sihtasutuste ja seltsingute puhul kehtib soodustus 50%.
Teenuste hinnad on kehtestatud Albu Vallavalitsuse 26. jaanuari 2011. a korraldusega nr 11