Ahula Sotsiaalne Varjupaik

Ahula Sotsiaalne Varjupaik on Albu Vallavalitsuse hallatav asutus.

Asutuses tagatakse sotsiaalteenust vajavatele isikutele nende eale ja seisundile vastav hooldamine, rehabilitatsioon ja meditsiinilise abi korraldamine ning muude toimetulekuks vajalike teenuste osutamine. Asutus osutab üldhooldekoduteenust.

Varjupaigas töötab praegu 7 täiskohaga töötajat. Hooldus toimib ööpäevaringselt. Kohti on 10. Klientide jaoks on 6 tuba – 1, 2 ja 3 kohalised. Ratastoolis liikuvale kliendile on võimaldatud juurdepääs duširuumi. 3 korda päevas pakutakse sooja sööki. 2007. aastal on ruumides teostatud remont – paigaldati kõikidele ruumidele uued aknad ja kõikidele tubadele uued põrandakatted. Vastavalt vajadusele külastab varjupaika perearst ja ka Järva-Madise koguduse õpetaja.

Asutuse kõrgemalseisvaks organiks on hoolekogu, mille liikmeteks on Meeri Metso, Maret Alev, Marika Tamtik, Lea Tarassova ja Claire Miljukova (moodustatud Albu Vallavalitsuse 21.01.2010. a korraldusega nr 21).

Aadress: Ahula 73401 Albu vald Järva maakond

Marika Tuherm, tel: +372 55 689 656, e-post marikatuherm@hot.ee

Ahula Sotsiaalse Varjupaiga põhimäärus

Albu Vallavalitsus kehtestas oma 21.12.2016. a korraldusega nr 260 Ahula Sotsiaalses Varjupaigas osutatavate teenuste hinnad alates 1.01.2017 järgmiselt:
1)      ööpäevaringne hooldus – 550 eurot kuus;
2)      päevane hooldus – 250 eurot kuus;
3)      söögipäeva maksumus – 2,80 eurot.