Projekteerimistingimused

Siin avalikustatakse kõik Albu Vallavalitsuse poolt väljastatud projekteerimistingimused lähtudes Albu valla ehitusmääruse § 12 lg 5. Enne 01.07.2015.a väljastatud projekteerimistingimused kehtivad kaks aastat nende väljastamise päevast arvates ning peale 01.07.2015.a väljastatud projekteerimistingimused kehtivad viis aastat.

Alates 01.07.2015.a. avaldatakse projekteerimistingimused lisaks valla veebilehele ehitisregistris www.ehr.ee

Täiendav info abivallavanem Taemar Pai, tel 382 0500, taemar@albu.ee

25072017k164 Peedu külas Pilli kinnistul asuva elamu laiendamiseks üle 33% ja imbväljaku rajamiseks
14022017k25 Kaalepi, Seidla ja Ahula külas asuva Kaalepi, Sedila ja Ahula asulate ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni trasside laiendamiseks
07022017k23 Ahula külas Ahula reoveepuhasti kinnistule reoveepuhasti projekteerimiseks
07022017k22 Seidla külas Kuusiku kinnistule elamu ja seda teenindava imbsüsteemi projekteerimiseks
10012017k6 Ahula külas Aktiivkapi ja sidekaabli ehitustööde projekteerimiseks
22032016k55 Järva-Madise külas Vilo kinnistule mänguväljaku projekteerimiseks
24112015k282 Pullevere külas Heidimäe kinnistule elamu projekteerimiseks
16112015k272 Kaalepi külas Heidemetsa kinnistul asuva Küüni ümberehitamiseks ja hoonega funktsionaalselt koostoimivate rajatiste püstitamiseks
Enne 01.07.2015.a väljastatud projekteerimistingimused (kehtivad 2 aastat)
14072015k175 Ageri külas Preesi kinnistul asuva Elamu rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks (taotlus on esitatud enne 01.07.2015)
27052015k134 Kaalepi külas Saaretamme kinnistul asuva lauda ümberehitamisel elamuks.
21042015k91 Orgmetsa külas Toominga kinnistule reovee imbsüsteemi ehitamiseks.
14042015k88 Albu külas Kivisilla kinnistul asuva Puhkemaja laiendamise projekteerimiseks.
07042015k76 Vetepere külas Rava metskond 19 kinnistule laudtee ja platvormi projekteerimiseks.
07042015k75 Albu-Vulbi tee rekonstrueerimise projekteerimiseks.
24032015k63 Järva-Madise külas Oma kinnistule abihoone ehitamiseks
24032015k62 Orgmetsa külas Koonla kinnistule reovee imbsüsteemi ehitamiseks
24032015k61 Albu külas Koltsimäe kinnistule reovee imbsüsteemi ja garaaži ehitamiseks
24032015k60 Mägede külas Kallisaba kinnistul asuva Elamu-puhkemaja laiendamise projekteerimiseks
10032015k53 Peedu külas asuvale Kõrre kinnistule elamu projekteerimiseks
23022015k35 Mägede külas Valgehobuse kinnistul asuva Vaatetorni rekonstrueerimise projekteerimiseks