Vallaasutused

Asutuse nimi ja reg.kood Juhataja Telefon E-post
Albu Põhikool (75004429) Maie Rambi 385 3726
385 3727
385 3728
albupk@albu.ee, maie@albu.ee
Ahula Lasteaed-Algkool (75004412) Marika Tamtik 383 2018 tamtik@albu.ee
Albu Laste Mängutuba (75004441) Marge Mikson 383 7799 albulaps@hot.ee
Albu Valla Rahvamajad (75024834)
Albu Rahvamaja Malle Lomp 385 0794
509 6797
mallel@albu.ee
Ahula Rahvamaja Malle Lomp 383 2326
509 6797
mallel@albu.ee
Raamatukogud
Albu Raamatukogu (75004381) Silvi Väinsalu 383 7767 silvi@albu.ee
Ahula Raamatukogu (75004398) Kaja Leidtorp 383 2331 ahulark@albu.ee
Muud asutused
Ahula Sotsiaalne Varjupaik (75004435) Marika Tuherm 383 2333 marikatuherm@hot.ee
Varjupaigas tagatakse sotsiaalteenust vajavatele isikutele nende eale ja seisundile vastav hooldamine, rehabilitatsioon ja meditsiinilise abi korraldamine ning muude toimetulekuks vajalike teenuste osutamine.
Vallaasutus “TEENUS” (75004458) Kuldar Tammik 382 0500
553 3988
kuldar@albu.ee
Vallaasutuse tegevusvaldkondadeks on: veevarustuse ja kanalisatsioonalaste teenuste osutamine; prügiteenuste vahendamine; välisvalgustuse hooldamine; heakorra ning sanitaartehniliste teenuste osutamine; maa-ainese kaevandamine ja müük.
Albu Valla Toiduait (75031124) Sirje Nurmik
  383 7698 tellimused: kadi@albu.ee
(5330 0889)
Albu Valla Toiduait tagab valla haridusasutustes õppivate laste ja õpilaste ning valla hoolekandeasutustes viibivate isikute toitlustamise, pakub toitlustamisteenust ja teeb koostööd teiste vallavalitsuse hallatavate asutustega ürituste korraldamisel.
Valgehobusemäe Suusa- ja Puhkekeskus (75035358) Maiu Mäe 666 1122 info@valgehobuse.eemaiu@albu.ee
Valgehobusemäe Suusa- ja Puhkekeskus on Albu Vallavalitsuse hallatav asutus, mille põhiülesanneteks on tingimuste loomine: 1) puhke- ja vaba aja veetmiseks; 2) spordiürituste korraldamiseks; 3) konverentside, seminaride ja koolituste korraldamiseks; 4) noortespordi, koolispordi, tervisespordi ja tippspordi arendamiseks.
 ____________________________________________________________________________________________