Valla valimiskomisjon

Albu valla valimiskomisjon moodustati Albu Vallavolikogu 20. juuni 2013.a. otsusega nr 32.

Albu valla valimiskomisjon asub Albu vallamajas Järva-Madise külas Albu vallas.

Valimiskomisjoni esimees on vallasekretär Andi Liblikman, tel 382 0500, e-post andi@albu.ee või albu.vald@albu.ee .

Valimiskomisjoni liikmed lisaks vallasekretärile on: Ene Ott (aseesimees) ja Riina Lumiste. Asendusliige on Helve Saar.

 

Hea valimistava