Detailplaneeringud

Albu Vallavalitsuse 25. aprilli 2017. a korraldusega nr 76 kehtestati Männi väikekoha jalgratta- ja jalgtee detailplaneering (kehtestamise korraldus)

DETAILPLANEERING:
Detailplaneeringu seletuskiri
Joonis 1: Olemasolev olukord
Joonis 2: Põhijoonis (PDF)
Detailplaneeringu menetlusdokumendid

 


 

Albu Vallavalitsuse 23. veebruari 2016. a korraldusega nr 39 kehtestati Neitla külas Mammakodu ja Sootaga ning Ahula külas Kraavi T2, Ahula reoveepuhasti kinnistute ning jätkuvalt riigi omandis oleva maa detailplaneering (kehtestamise korraldus).

DETAILPLANEERING:
Detailplaneerigu seletuskiri
Joonis 1: Detailplaan ja tehnovõrgud
Joonis 2: Katastriüksuste sihtotstarbed
Joonis 3: Sidekaabli kulgemise ettepanek
Joonis 4: Geodeetiline alusplaan
Menetlusdokumendid