Vallavalitsuse komisjonid

Vallavalitsus võib temale pandud ülesannete täitmiseks ja valitsuse ettepanekute väljatöötamiseks moodustada komisjone. Komisjonide moodustamist ja töökorda reguleerib Albu valla põhimääruse § 14.