Vajaduspõhise peretoetuse suurusest

Vajaduspõhine peretoetus on toetus, mida makstakse allpool vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri elavatele lastega perekondadele, samuti toimetulekutoetust saavatele lastega perekondadele. Vajaduspõhist peretoetust määrab ja maksab kohalik omavalitsus riigieelarvelistest vahenditest.
Vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiir  alates 01.01.2015 perekonna esimesele liikmele 329 eurot kuus. Igale järgnevale vähemalt 14-aastasele perekonnaliikmele on vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiir 164,50 eurot kuus ning igale  järgnevale alla 14-aastasele perekonnaliikmele 98,70 eurot kuus.
2014. aasta lõpuni oli vajaduspõhise peretoetuse suurus ühe lapsega perele 9,59 eurot kuus ja kahe ja enama lapsega perele on 19,18 eurot kuus. Alates 01.01.2015. aastast toetuse suurus on ühe lapsega peredele 45 eurot kuus ning kahele ja enam lapsega perele 90 eurot kuus.

Vajaduspõhise peretoetuse kohta täpsem info on leitav siit: http://www.sm.ee/et/perehuvitised