JÄRVA VALLA KOOSOLEKUL TOIMUVAST

JÄRVA VALLA KOOSOLEKUL TOIMUVAST

06. märtsil 2017 toimus Ambla Kultuurikeskuses kolmas Järva valla koosolek, kus osalesid kuue ühineva valla esindajad (vallavanemad ja volikogude esimehed) ning vallasekretärid.

Koosoleku avateemaks oli ülevaade Järva valla tulevasest struktuurist, mis on nüüdseks saanud konkreetsemad jooned ning ka ametikohad; töökomisjonide (kultuur, sport, haridus- ja noorsootöö, sotsiaaltöö ja lastekaitse)kokkusaamiste tulemustest. Järgmise päevakorrapunktina kuulati ettekannet 2018 a. eelarvega ja investeeringutega ning raamatupidamise korraldusega seonduvast. Seejärel vahetati valdade ühinemiskogemusi Lääne-Nigula valla esindajaga ja viimase päevakorrapunktina anti ülevaade Vabariigi Valitsuse määrusest seoses valdade sundliitmisega.

Komisjonidest olid kõige värskemad uudised sotsiaalkomisjoni eestvedajal, Albu vallavanemal Tiina Orastel, kes koos kuue ühineva valla esindajatega käis külastamas ja kogemusi saamas Viljandi vallas. Saadi kinnitust, et mõtted seoses tulevase ühendvalla sotsiaaltööga on liikunud õiges suunas ning on igati mõistlik kasutada teiste kogemusi, kes on sarnase tee juba ära käinud.

Raamatupidamise, eelarve ja investeeringute teemadel rääkis Ambla abivallavanem Andrus Mikson. Peamiseks teemaks selles valdkonnas on kõigi kuue valla raamatupidamiste ühendamine nii, et alates 01.01.2018 saaks alustada tööd ühtse raamatupidamisprogrammiga. Eeltöö selleks on ettekandja sõnul väga mahukas, kuna vajalik on ühtlustada infosüsteemid, dokumendihaldus, arhiivid, koolitada töötajad jne. On valminud ka esimesed koondtabelid, mis aitavad lihtsustada edaspidist eelarve juhtimist.

Järgmiseks vahetati kogemusi Lääne-Nigula vallavanema ning Järva valla ühinemiskonsultandi Mikk Lõhmusega, ka siin saadi kinnitust, et senised mõtted ja tegevused on olnud õiges suunas. Konsultandi sõnul on väga hea, et mõeldakse ja tegeletakse vajalike teemadega juba praegu, mitte ei jäeta neid küsimusi lahendada uuele ühendvalla volikogule.

Viimase päevakorrapunktina andis Ambla vallavanem Rait Pihelgas ülevaate Vabariigi Valitsuse 14.02.2017 määrusest „Albu valla, Ambla valla, Imavere valla, Järva-Jaani valla, Kareda valla, Koeru valla ja Koigi valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine„. Koosolekul osalejate ühine seisukoht oli, et oodatakse Koeru valla poolset reageerimist. Üdine meeleolu on, et Koeru on oodatud ja kuulub Järvamaale

Järgmine Järva valla esindajate kokkusaamine toimub 03.04.2017 kell 10.00 Järva-Jaanis.