JÄRVA VALLA KOOSOLEKUL TOIMUVAST

JÄRVA VALLA KOOSOLEKUL TOIMUVAST

19. juunil 2017 toimus Albu vallamajas järjekorras juba kuues Järva valla koosolek, kus ka seekord osalesid kuue ühineva valla esindajad (vallavanemad ja volikogude esimehed) ning vallasekretärid.

Sel korral oli koosoleku teemaks tulevase Järva valla finantsteemad. Ettekande tegi Ambla valla abivallavanem Andrus Mikson, kes esitles ühinevate valdade raamatupidajate ja finantsjuhtide koostöö tulemusena valminud mahukat finantsanalüüsi kokkuvõtet. Selle dokumendi eesmärk on anda alus uue ühinenud valla eelarve ning finantskohustusi puudutavate õigusaktide eelnõude koostamiseks, kuna finantsid on oluliseks põhjaks kõikide valdkondade tegevustele.

Analüüsis on ära kirjeldatud sellised teemad nagu eelarve- ja strateegia, finantsvaldkonna töö, personali valdkondlik analüüs, kultuuri-, spordi- ja noorsootöövaldkond. Töö esitluse eesmärgiks oli finantstöögrupi soov saada juhtkomisjoni nõusolek esitatud ettepanekutele, et selle põhjal edasi liikuda. Ettepanekud kiideti juhtkomisjoni poolt heaks.

Kuna juulikuu on puhkuste kuu, siis järgmine Järva valla esindajate kokkusaamine toimub 11. augustil Kareda Valla Majas.