Albu Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi ALBU PÕHIKOOLI DIREKTORI ametikoha täitmiseks

Albu Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi

ALBU PÕHIKOOLI DIREKTORI AMETIKOHA TÄITMISEKS

(alates 1. 09.2017 Albu Põhikool-Lasteaed )

 

Direktori tööle asumise aeg 1. juuli 2017.a.

Kandideerijale esitatavad nõuded:

  • magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ja juhtimiskompetentsus;
  • eesti keele oskus kõrgtasemel;
  • koostöövõime, analüüsi- ja planeerimisoskus;
  • hea arusaamine koolieelse lasteasutuse tööst.

Konkursil osalemiseks tuleb esitada:

  • kirjalik avaldus;
  • elulookirjeldus;
  • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
  • tegevuskava põhikool-lasteaed juhina;
  • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Kandiseerimiseks vajalikud dokumendid esitada hiljemalt 28. maiks aadressil Albu vallavalitsus,

Järva – Madise, Albu vald, 73409, Järva maakond või digitaalselt allkirjastatult e-aadressile albu.vald@albu.ee.

Info: vallavanem Tiina Oraste, tel 38 20500