26. jaanuari vallavolikogu istung

26. jaanuari vallavolikogu istung.

1. Kinnisasja võõrandamine. Otsustati müüa Albu vallas Järva-Madise külas asuv Sotsiaalmaja kinnistu (katastritunnus 12901:003:0156) enampakkumise korras.

2. Loa andmine riigihanke korraldamiseks. Otsustati lubada Albu vallavalitsusel korraldada riigihange Neitla karjääri ekskavaatoriteenuse osutaja leidmiseks.

3.Albu Vallavolikogu 21.11.2013 otsuse nr 64 „Esindajate määramine Järvamaa Omavalitsuste Liidu üldkoosolekule ja juhatusse” muutmine. Otsusega määratakse Albu Valla esindajaks Järvamaa Omavalitsuste Liidu üldkoosolekule ja Järvamaa Omavalitsuste Liidu juhatusse Tiina Oraste.

4. Noore spetsialisti stardiraha taotlemise ja eraldamise korra Albu vallas kehtetuks tunnistamine. Otsustati tunnistada kehtetuks Albu vallavolikogu määrus „Noore spetsialisti stardiraha taotlemise ja eraldamise korra Albu vallas.”

5. Albu valla 2016.aasta eelarve II lugemine. Eelarve suunati III lugemisele.

6. Albu valla aasta tegija nimetuse andmine. Otsustati nimetada Albu valla 2016. aasta tegijaks OÜ Hunting Grupp.

7. Albu valla teenetemärgi andmine. Otsustati anda välja valla teenetemärk Valeri Hominile.

8. Albu valla aukodaniku nimetuse andmine. Otsustati anda välja Albu valla aukodaniku nimetus Jüri Kommusaarele ja Kalju Kertsmikule.

9. Informatsioon haridusasutuste töö ümberkorraldamisest ja Järva valla ühinemisprotsessist. Vallavanem jagas informatsiooni.